Aktuellt

Nästa seminarium planeras till slutet av maj 2018.

Under rubrik Länkar kan du hitta pp-bilder, mediarapportering och annan information om våra seminarier.
 

Svenska ILERA-föreningen

 • Är en del av den internationella organisationen ILERA
 • Anordnar seminarier kring aktuella ämnen om arbetsmarknad och arbetsliv
 • Föreningens medlemmar har ofta anknytning till arbetsmarknadens parter, universitet och andra forskningsinstitutioner, regeringskansliet, statliga myndigheter och näringsliv
 • Medlemsavgiften är 200 kr per år från och med 2017
 • Som medlemsförmån erbjuds rabatterad prenumeration på tidskriften Arbetsmarknad och Arbetsliv, www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv
 • I föreningens styrelse ingår för närvarande såväl företrädare för arbetsmarknadens parter, universitet, regeringskansliet och statliga myndigheter som personer utan sådan anknytning.
 • Föreningen kommer att vara värd för Internationella ILERA-kongressen 2021
 • Föreningens tidigare namn var Svenska IIRA-föreningen (International Industrial Relations Association)

Internationella ILERA-föreningen

 • ”International Labour and Employment Relations Association”, se www.ilo.org/public/english/iira/
 • ILERA (tidigare IIRA) bildades 1966 och syftar till att ”promote the study of labour and employment relations throughout the world in the relevant academic disciplines, by such means as: encouraging the establishment and development of national associations of industrial relations specialists; facilitating the spread of information about significant developments in research and education in the field of industrial relations; organising worldwide and regional congresses; and promoting internationally planned research, by organising study groups on particular topics."
 • Samarbetar nära FN-organet ILO (International Labour Organisation), som har sitt säte i Geneve
 • Leds av tre personer – President-Elect, President och Past-President med en mandatperiod på vardera tre år
 • Svenska ILERA-föreningens vice ordförande Mia Rönnmar, professor vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, är sedan 2015 President-Elect och kommer 2018 att väljas till President
 • Under sitt sista år anordnar President ILERA:s världskongress i sitt hemland, och år 2021 kommer därför Sverige att vara värd för ILERA:s världskongress
   

Medlemsavgiften 200 kr per år betalas till plusgirokonto 37 19 24-2. Vid betalning ska namn, adress och e-post anges.

Välkommen som medlem och som deltagare vid våra seminarier.

Claes Stråth

Ordförande i styrelsen för Svenska ILERA-föreningen